ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี ซึ่งเป็นคลัสเตอร์โควิด-19 กลุ่มใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ เพิ่มความเข้มงวดของมาตรการด้านสาธารณสุขภายในพื้นที่ขึ้นอีกระดับ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 24พ.ค.ว่าการท่าอากาศยานนานาชาติชางงีประกาศยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ โดยนอกจากการคัดกรองบุคลากรทั้งสนามบินที่มีมากกว่า 9,000 คนแล้ว พนักงานในพื้นที่เสี่ยง เช่น อาคารผู้โดยสาร จุดตรวจผ่านแดนขาเข้า และจุดรับสัมภาระ ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบสองเข็ม แยกตัวไม่ให้สัมผัสใกล้ชิดกับพนักงานแผนกอื่น และสวมชุดพีพีอีตลอดการปฏิบัติงาน ซึ่งรัฐบาลจะจัดหามาให้
 
สำหรับผู้โดยสารขาเข้าจาก “กลุ่มประเทศเสี่ยงสูง” จะมีการอำนวยความสะดวกและเพื่อลดความเสี่ยงทางสาธารณสุข ตั้งแต่ขั้นตอนตรวจหนังสือเดินทาง ไปจนถึงการส่งตัวเจ้าสู่สถานกักกันโรค โดยไม่ต้องเดินทางผ่านอาคารผู้โดยสาร
 
ตอนนี้ คลัสเตอร์สนามบินชางงีเป็นการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ โดยมีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 100 คน และหลายคนติดเชื้อบี1617 หรือเชื้อกลายพันธุ์จากอินเดีย ขณะที่มีการสันนิษฐานว่า ผู้ป่วยคนแรกของกลุ่มอาจเป็นเจ้าหน้าที่ของสนามบิน ซึ่งติดเชื้อมาจากครอบครัวต่างชาติครอบครัวหนึ่ง
 
ปัจจุบันสิงคโปร์มีผู้ป่วยสะสมจากโรคโควิด-19 อย่างน้อย 61,860 คน และเสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 32 ราย โดยยังคงเหลือผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลอีกอย่างน้อย 242 คน และสถานกักกันโรค 256 คน