Daily Archives

3 Articles

สมาคมหมอใหญ่สุดของญี่ปุ่นจี้ยกเลิก “โตเกียวเกมส์”

Posted by admin on
News

สมาคมแพทย์โตเกียวยื่นหนังสือต่อรัฐบาลญี่ปุ่น เรียกร้องให้ยกเลิกการจัดโอลิมปิกที่กรุงโตเกียว เพราะระบบสาธารณสุขในเมืองหลวง กำลังจะรับมือกับวิกฤติโควิด-19 ไม่ไหวแล้ว

การตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม เป็นอย่างไร ?

Posted by admin on
News

การตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม เป็นอย่างไร ? เป็นการตรวจสุขภาพตามหลักวิชาการโดยแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข เน้นการซักถามประวัติสุขภาพและการตรวจร่างกายเป็นหลัก ส่วนการตรวจทางห้องปฎิบัติการหรือการตรวจแล็บ จะทำเฉพาะในรายที่มีข้อมูลหลักฐานบ่งชี้แล้วว่ามีความจำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อค้นหาโรคและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค และนำไปสู่การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ และการบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง

อินเดียติดโควิดสะสมเกิน25ล้านคน ตายพุ่งอีก4พันราย

Posted by admin on
News

สถิติสะสมของผู้ป่วยโควิด-19 ในอินเดีย เพิ่มเป็นมากกว่า 25 ล้านคน โดยมีการพบผู้ติดเชื้อใหม่มากกว่า 1 ล้านคน ภายในระยะเวลายังไม่ถึง 1 สัปดาห์ ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันยังมากกว่า 4,000 ราย