Daily Archives

3 Articles

ฝรั่งเศสปรับกูเกิลเกือบ 20,000 ล้านบาท ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์

Posted by admin on
News

คณะกรรมาธิการต่อต้านการผูกขาดการค้าของฝรั่งเศสออกแถลงการณ์ เมื่อวันอังคาร ปรับบริษัทกูเกิลเป็นเงิน 500 ล้านยูโร ( ราว 19,320.14 ล้านบาท ) เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมาธิการได้ ในการ “ชดเชย” ให้กับสำนักข่าวท้องถิ่นในฝรั่งเศส กรณีที่กูเกิลนำข่าวและเนื้อหาไปใช้งาน เพื่อสร้างผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้แก่ตัวเอง “โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง” จากเจ้าของและผู้ผลิตผลงาน

ชมทิวทัศน์ฤดูหนาวอันน่าตื่นเต้นของอลาสก้า

Posted by noi on
Travel News

ในแองเคอเรจในครีษมายันดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลา 10:11 น. ตามเวลาท้องถิ่นและตกเวลา 15:41 น. และหากคุณมุ่งหน้าไปทางเหนือไกลออกไปอัตราส่วนแสงแดด/ความมืดจะยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีก ผู้ที่แสงเหนือที่งดงาม นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการชมการแสดงยามค่ำคืนที่ดีที่สุดของธรรมชาติ ชาวเมืองแองเคอเรจอย่าเพิ่งหลับไปในเวลานี้มีความอุดมสมบูรณ์ของเหตุการณ์ธันวาคม

ความบกพร่องในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีการกลายพันธุ์ของยีนเดี่ยว

Posted by noi on
Health News

การปลดปล่อยสารสื่อประสาทในสมองมีความบกพร่องในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีการกลายพันธุ์ของยีนเดี่ยวที่หาได้ยาก ซึ่งมักทำให้ผู้คนมีความผิดปกติทางพัฒนาการทางระบบประสาท เซลล์ประสาทที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ตรวจสอบการทดลองก่อนหน้านี้และการทดลองใหม่ซึ่งพบว่าการปลดปล่อยสารสื่อประสาทลดลงและการส่งสัญญาณที่สำคัญเช่นเดียวกันในเซลล์ประสาทของมนุษย์