Daily Archives

3 Articles

ถนนใหญ่ของบูดาเปสต์เต็มไปด้วยร้านค้าระดับไฮเอนด์

Posted by noi on
Travel News

โรงละครโอเปร่าแห่งรัฐของฮังการีมีการสร้างการแข่งขันกันมากมายในบูดาเปสต์จักรพรรดิฟรานซ์ โจเซฟแห่งออสเตรีย-ฮังการีอนุมัติและจ่ายบางส่วนให้สร้างโรงอุปรากรในเมืองโดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ใหญ่ไปกว่าโรงโอเปร่าในเวียนนามันอาจจะเล็กกว่า แต่ก็มั่งคั่งกว่ามาก ปฏิกิริยาของจักรพรรดิที่รายงานเมื่อได้เห็นพิธีเปิดในปี 1884 คุณสามารถเยี่ยมชมอาคารอันวิจิตรในทัวร์หรือดูดีกว่า

เทคนิคการสร้างเส้นประสาทตาในการรักษาโรคต้อหินในอนาคต

Posted by noi on
Health News

ยีนบำบัดเพื่อสร้างเส้นใยประสาทที่เสียหายในดวงตาขึ้นใหม่ ในการค้นพบที่อาจช่วยในการพัฒนาวิธีการรักษาแบบใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการตาบอดทั่วโลก แอกซอนเส้นใยประสาทในระบบประสาทส่วนกลางของผู้ใหญ่ โดยปกติจะไม่งอกใหม่หลังจากได้รับบาดเจ็บและโรค ซึ่งหมายความว่าความเสียหายมักจะไม่สามารถย้อนกลับได้

สอนจินตคณิต : จินตคณิต ช่วยป้องกันภาวะสมาธิสั้นในเด็ก

Posted by admin on
News

สอนจินตคณิต : จินตคณิต ช่วยป้องกันภาวะสมาธิสั้นในเด็ก พัฒนาการในเด็ก ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม เพราะพัฒนาการในวัยเด็กนั้น เป็นรากฐานที่สำคัญในอนาคต ฉะนั้นผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตพัฒนาการของลูก เมื่อพบว่าลูกพัฒนาการช้ากว่าเพื่อน ผู้ปกครองควรเร่งส่งเสริมพัฒนาการเบื้องต้น และหลีกเลี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อพัฒนาการ โดยเฉพาะด้านสมาธิสั้น Hyperactivity Disorder (ADHD) ที่พบได้บ่อยที่ในวัยเด็ก วันนี้ CMA ขอพาผู้ปกครองมาทำรู้จักกับภาวะสมาธิสั้นในเด็ก และวิธีป้องกันค่ะ