Daily Archives

2 Articles

โคเรียทาวน์อยู่ทางตะวันตกของตัวเมืองทางใต้ของฮอลลีวูด

Posted by noi on
Travel News

โคเรียทาวน์อยู่ทางตะวันตกของตัวเมืองและทางใต้ของฮอลลีวูดและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขตมิด-วิลเชียร์ พรมแดนของที่นี่ค่อนข้างไม่เป็นรูปเป็นร่างและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่พื้นที่ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของย่านนี้อยู่ที่ประมาณ 3 ตารางไมล์ และมีประชากรหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งในลอสแองเจลิส
ในช่วงปี ค.ศ. 1920 สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ยอดนิยมของเหล่าดาราฮอลลีวูด

นักวิจัยสร้างโครงสร้างคล้ายตัวอ่อนจากสเต็มเซลล์ของมนุษย์

Posted by noi on
Health News

การวิจัยเกี่ยวกับตัวอ่อนของมนุษย์มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจขั้นตอนแรกสุดของการพัฒนามนุษย์ ตัวอ่อนส่วนเกินที่บริจาคโดยผู้ที่ได้รับการปฏิสนธิในหลอดแก้วด้วยความเต็มใจ งานวิจัยนี้ถูกจำกัดโดยความพร้อมของตัวอ่อนและการจำกัดเวลาตามหลักจริยธรรมระหว่างประเทศที่เข้มงวดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ตัวอ่อนจะได้รับอนุญาตให้พัฒนาในห้องปฏิบัติการ