Daily Archives

One Article

เมียนมาร์ตั้งข้อหานักข่าวสหรัฐฯฐานก่อการร้าย

Posted by noi on
News

เมียนมาร์ที่ปกครองโดยทหารได้ตั้งข้อหานักข่าวชาวอเมริกันในข้อหายุยงปลุกปั่นและก่อการร้าย ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิต แดนนี่ เฟนสเตอร์ วัย 37 ปี ซึ่งเป็นบรรณาธิการบริหารของ Frontier Myanmar ถูกควบคุมตัวที่สนามบินนานาชาติย่างกุ้งในเดือนพฤษภาคม นักข่าวท้องถิ่นหลายสิบคนถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์