Daily Archives

One Article

‘แบลตเตอร์’ ค้านสุดตัวจัดบอลโลก 2 ปีครั้ง ชี้ลดความสำคัญของสโมสร

Posted by admin on
News

เซปป์ แบลตเตอร์ อดีตประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟา) ออกมาระบุว่า เขาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับแผนการปรับรูปแบบฟุตบอลโลกมาแข่งขันกันทุก ๆ 2 ปี แทนที่การฟาดแข้งทุก 4 ปี เนื่องจากมองว่ามันจะส่งผลกระทบอย่างมากกับฟุตบอลในระดับสโมสร หลังองค์กรลูกหนังโลกภายใต้การนำของ จานนี อินฟานติโน ประธานคนปัจจุบัน กำลังเดินหน้าผลักดันโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ แม้จะถูกต่อต้านอย่างหนักจากหลายภาคส่วน รวมถึงสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) และ สมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้ (คอนเมโบล) ก็ตาม