Daily Archives

One Article

โรคอ้วนกระตุ้นการพัฒนาของเซลล์ที่ทำลายเนื้อเยื่อกระดูก

Posted by noi on
Health News

การอักเสบเรื้อรังที่เกิดจากโรคอ้วนอาจกระตุ้นการพัฒนาของเซลล์ที่ทำลายเนื้อเยื่อกระดูก รวมทั้งกระดูกที่ยึดฟันเข้าที่ ตามรายงานของมหาวิทยาลัยแห่งใหม่แห่งการวิจัยบัฟฟาโล ซึ่งพยายามปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างโรคอ้วนกับโรคเหงือก การอักเสบที่มากเกินไปอันเป็นผลจากโรคอ้วนทำให้จำนวนเซลล์ต้านมัยอีลอยด์