Daily Archives

One Article

อุทยานแห่งชาติมุงกาทางเดินอนุรักษ์ในใจกลางของประเทศ

Posted by noi on
Travel News

สำหรับผู้ที่อยากสัมผัสประสบการณ์การขี่ทางวิบากที่ครั้งหนึ่งในชีวิตในชนบทห่างไกลของออสเตรเลียมาโดยตลอด อุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ล่าสุดและใหญ่ที่สุดของประเทศกำลังรอคอยอยู่ อุทยานแห่งชาติมุงกา ทะเลทรายธีร์รี-ซิมป์สัน ทางตอนใต้ของออสเตรเลีย ได้รับการยกย่องว่าเป็นทางเดินอนุรักษ์ที่สำคัญในใจกลางของประเทศครอบคลุมพื้นที่ 36,000 ตารางกิโลเมตร