Daily Archives

One Article

การพัฒนาโรคไขมันพอกตับภายใต้อาหารเพื่อสุขภาพ

Posted by noi on
Health News

การแพร่ระบาดของโรคอ้วนทั่วโลกได้เพิ่มความเสี่ยงในการสะสมไขมันในตับ ซึ่งเป็นคำนำเรื่องการอักเสบของตับและโรคตับ ทว่า ความขัดแย้งที่น่าสนใจที่ยังหลงเหลืออยู่คือการพัฒนาของไขมันพอกตับในบุคคลที่มีไขมันน้อยและน้ำหนักปกติ และในบุคคลหลังรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การสูญเสียหรือการกลายพันธุ์ของยีนเหล่านี้ทำให้เกิดการสะสมของไขมันและการอักเสบในตับ