Daily Archives

One Article

กรดโฟลิกมากเกินไปเป็นอันตรายต่อการพัฒนาสมอง

Posted by noi on
Health News

กรดโฟลิกกับการตั้งครรภ์สำหรับผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ ได้รับการแสดงเพื่อลดความเสี่ยงของความบกพร่องของท่อประสาท วิตามินก่อนคลอดที่มีกรดโฟลิกมีผลในการป้องกันการพัฒนาของออทิสติกและความผิดปกติอื่นๆ กำหนดปริมาณกรดโฟลิกที่แนะนำต่อวันและขีดจำกัดสูงสุดที่ปลอดภัยสูงสุดต่อวัน กรดโฟลิกลงในอาหาร ซึ่งนำไปสู่การเสริมความแข็งแรงของธัญพืชทั้งหมดด้วยกรดโฟลิก