Daily Archives

One Article

เช็คอาการ “ข้อเข่าเสื่อม” ด้วยตัวเอง

Posted by admin on
News

เช็คอาการ “ข้อเข่าเสื่อม” ด้วยตัวเอง ข้อเข่าเสื่อม เกิดจากการเสื่อมสภาพของผิวข้อ เนื่องจากกระดูกอ่อนผิวข้อถูกทำลายจากการเปลี่ยนแปลงภายในข้อ และร่างกายไม่สามารถซ่อมแซมกระดูกอ่อนผิวข้อได้ทัน เมื่อกระดูกอ่อนผิวข้อมีเลือดมาเลี้ยงน้อย ส่งผลให้เซลล์กระดูกอ่อนได้รับสารอาหารและออกซิเจนไม่เพียงพอ ไม่สามารถสังเคราะห์สารอาหารที่จำเป็นไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ ส่งผลให้ข้อที่เสื่อมไม่สามารถรับน้ำหนักได้ ทำให้มีอาการเจ็บปวดในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยไม่ได้เป็นเฉพาะในผู้สูงอายุเท่านั้น เพราะสาเหตุของการเสื่อมของข้อเข่ามีหลายสาเหตุด้วยกัน ดังนี้