Daily Archives

One Article

เที่ยวชมเนินฮ่องกงบนบันไดเลื่อนที่สร้างสถิติ

Posted by noi on
Travel News

สำรวจย่านศูนย์กลางธุรกิจอันคึกคักของฮ่องกงอาจเป็นเรื่องท้าทายภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาของพื้นที่ รวมกับความร้อนกึ่งเขตร้อนและความชื้นที่ปกคลุมพื้นที่ส่วนนี้ของจีนจะทดสอบความแข็งแกร่งของนักปีนเขาโชคดีที่มีบันไดเลื่อนระดับกลางบันไดเลื่อนและทางเดินยาว 800 เมตรที่ได้รับการขนานนามว่าระบบบันไดเลื่อนกลางแจ้งที่ยาวที่สุดในโลก