Tag Archives

4 Articles

บริหารจัดการอาคาร: ระบบระบายน้ำเสียในห้องน้ำ

Posted by admin on
News

บริหารจัดการอาคาร: ระบบระบายน้ำเสียในห้องน้ำ ระบบระบายน้ำเสียในห้องน้ำ เรื่องของกลิ่นในห้องน้ำที่เป็นปัญหากวนใจของเจ้าของบ้านทุกคน ปัญหาหลักๆมักมาจากท่อระบายน้ำที่มีกลิ่นตลอดเวลา ยิ่งหน้าฝน กลิ่นยิ่งแรงขึ้น ดังนั้นการวางระบบระบายน้ำเสียภายในบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรได้รับการวางท่อและการติดตั้งอย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาเรื่องการระบายน้ำเสีย และกลิ่นที่ก่อให้เกิดความรำคาญใจ

บริการทำความสะอาด: สิ่งที่ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาด เลี่ยงซะก่อนทำเครื่องพังคามือ !

Posted by admin on
News

บริการทำความสะอาด: สิ่งที่ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาด เลี่ยงซะก่อนทำเครื่องพังคามือ ! 10 สิ่งของที่ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาด แม้จะเก็บกวาดได้สะดวกและรวดเร็วกว่า แต่ควรเลี่ยงเพราะอาจทำให้เครื่องดูดฝุ่นพังจนต้องซื้อเครื่องใหม่

ซ่อมบำรุง แก้ปัญหา อ่างล้างหน้าตัน เนื่องจากเศษผง เศษผมติดสะดืออ่าง

Posted by admin on
News

ซ่อมบำรุง แก้ปัญหา อ่างล้างหน้าตัน เนื่องจากเศษผง เศษผมติดสะดืออ่าง อ่างล้างหน้าเป็นอีกหนึ่งของใช้ในชีวิตประจำวันของคนเมืองในทุกวันนี้ เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นของใช้ เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจะต้องมีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา แต่การเสื่อมสภาพนั้น จะช้าหรือเร็ว ก็ขึ้นอยู่กับการซ่อมบำรุง หรือการดูแลอยู่เสมอ อ่างล้างหน้าตันก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆ เป็นเรื่องปกติ เพราะอ่างล้างหน้าก็มักจะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่อ่างล้างหน้า แต่เป็นอ่างล้างมือด้วย (หรือไม่จริง?) และบางทีก็กลายเป็น อ่างล้างจาน อ่างล้างแก้วในยามจำเป็นเพื่อความสะดวกด้วย

การตรวจเช็คซ่อมบำรุง ปั๊มน้ำเป็นประจำ

Posted by admin on
News

การตรวจเช็คซ่อมบำรุง ปั๊มน้ำเป็นประจำ การตรวจเช็คปั๊มน้ำเป็นประจำนั้น สามารถช่วยให้ปั๊มมีอายุการใช้งานที่ยาวนานได้ และไม่ต้องหยุดทำงานเพื่อซ่อมแซมบ่อย การตรวจสอบและการบำรุงรักษา อาจแบ่งออกเป็นการตรวจสอบประจำวัน การตรวจทุก 3 เดือน การตรวจสอบทุก 6 เดือน และการตรวจสอบประจำปี ดังต่อไปนี้